Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Katedra Inżynierii Systemów Informatycznych
Wydział Informatyki ZUT w Szczecinie
pokój 120 WI1
lcieszynski@zut.edu.pl